دسته‌ها
پلاستوفوم بسته بندی قالبی سفارشی پلاستوفوم بسته بندی و قطعات یخچال

فوم کانال یخچال

فوم بسته بندی کفی یخچال عرض66   

تولید دقیق و حساب شده

فوم ( یونولیت ) کانال یخچال  قطعه بسیار دقیق و حساسی است. این قطعه در صبافوم با قالبهای دقیق و با نظارت ۱۰۰% قطعات انجام میگیرد. 

کارایی بیشتر

با استفاده از  پلاستو فوم  ( یونولیت ) به عنوان کانال عبور هوای سرد یخچال به طور کامل از هدر رفت برودت ایجاد شده جلوگیری به عمل آمده و هزینه ساخت را برای یخچال کاهش میدهد.