یونولیت / فوم پرکننده خودرویی

فوم یونولیت، این یونولیت یا پلاستوفوم از نظر دقت ابعادی و کیفیت باید بسیار دقیق تر باشد.