یونولیت بسته بندی یخچال

یونولیت بسته بندی یخچال - نبشی 1.5 متری
یونولیت نبشی ۱.۵ متری جهت بسته بندی یخچال به وسیله پلاستوفوم بسته بندی به سفارش مشتری ساخته شده است. چالش تولید پلاستوفوم بسته بندی طرح شده جهت حفظ کارایی و حداقل هزینه یونولیت بسته بندی ضخامت کم یونولیت بسته بندی و طول زیاد پلاستوفوم بسته بندی نبشی بود.   

ا