یونولیت بسته بندی جلوبندی پراید

بسته بندی با استاندارد بین المللی با بسته بندی صبافوم تضمین شده خواهد بود.
فوم یونولیت بسته بندی جلوبندی پراید با در نظرگرفتن کلیه حساسیت های مشتری جهت صادرات قطعات یدکی به کشور های همسایه طراحی شده است. با این بسته بندی کارتن و جعبه از بسته بندی حذف شده و هزینه بسته بندی با توجه به محافظت صددرصدی از کالا کاهش یافته است. با توجه به قیمت بالای محصول، یونولیت بسته بندی جلوبندی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ، حداکثر محافظت از کالا را تامین کرده است. ب سهولت در بسته بندی و مونتاژ بسته بندی جزو اولویتهای ساخت یونولیت بسته بندی توسط صبافوم میباشد.