دسته‌ها
پلاستوفوم گوشه های عمومی

گوشه سینک شیشه ای

یونولیت گوشه های عمومی صبا فوم نبشی با بالهای به طول ۱۲.۵ سانتیمتر * ۲۶.۵ سانتیمتر به ارتفاع ۲۶ سانتیمتراین محصول جهت حفاظت از لبه های بلند مناسب میباشد

یونولیت گوشه سینک شیشه ای

گوشه پلاستوفوم سینک شیشه ای

گوشه های عمومی صبا فوم

یونولیت گوشه های عمومی صبا فوم، نبشی با بالهای به طول ۱۲.۵ سانتیمتر * ۲۶.۵ سانتیمتر به ارتفاع ۲۶ سانتیمتراین محصول جهت حفاظت از لبه های بلند مناسب میباشد و همچنین با داشتن شیار در دوطرف مناسب جهت حفاظت از شیشه میباشد.

کد: ۰۱۰۲
با استفاده از گوشه های عمومی صبا فوم بسته بندی ایده آل و اقتصادی همیشه در دسترس شماست