یونولیت گوشه سینک شیشه ای

گوشه پلاستوفوم سینک شیشه ای

گوشه های عمومی صبا فوم

یونولیت گوشه های عمومی صبا فوم، نبشی با بالهای به طول ۱۲.۵ سانتیمتر * ۲۶.۵ سانتیمتر به ارتفاع ۲۶ سانتیمتراین محصول جهت حفاظت از لبه های بلند مناسب میباشد و همچنین با داشتن شیار در دوطرف مناسب جهت حفاظت از شیشه میباشد.

کد: ۰۱۰۲
با استفاده از گوشه های عمومی صبا فوم بسته بندی ایده آل و اقتصادی همیشه در دسترس شماست