مرحله چهارم : تولید نمونه فوم بسته بندی

پس از پایان مراحل ساخت قالب نمونه اولیه از قالب ساخته شده تولید شده و به شما ارائه خواهد گردید.
در صورتیکه پس از دریافت نمونه به این نتیجه رسیدید که باید تغییراتی را در فوم بسته بندی ایجاد کنید اصلا نگران نباشید هر تغییری قابل انجام است مگر تغییر در ابعاد خارجی یونولیت بسته بندی. البته تغییرات در ابعاد خارجی هزینه بالاتری خواهد داشت که تقریبا ۷۰ درصد هزینه کلی قالب خواهد بود.
دانسیته فوم بسته بندی که به صورت نمونه تولید میگردد در صورت سفارش تولید انبوه قابل تغییر خواهد بود.