مرحله پنجم: تولید انبوه و ارسال

پس از تایید نمونه اولیه تولید شده با ارسال نامه به دفتر صبافوم سفارش انبوه خود را درخواست دهید. به محض دریافت سفارش شما پیش فاکتور صادر شده و پس از انجام تایید پیش فاکتور و مراحل مالی و تایید واحد حسابداری سفارش شما در صف تولید قرار خواهد گرفت.
در صورت داشتن الزامات بسته بندی و یا نیاز به ارسال و تحویل بار در محل کارخانه شما حتما قبل از صدور پیش فاکتور آنرا در نامه درخواست خود ذکر فرمایید.
در صورت داشتن الزامات کیفی بخصوص طی نامه کتبی آنرا قبلا اطلاع دهید.
حداقل دو هفته قبل از به پایان رسیدن موجودی انبار خود نامه سفارش خود را برای ما ارسال کنید
ذکر زمان نیازمندی سفارش در نامه درخواست به ما کمک میکند برنامه ریزی دقیق تری برای تحویل فوم بسته بندی مورد نیاز شما داشته باشیم.