مرحله اول: بسته بندی مطلوب شما چه مشخصاتی دارد؟

جهت داشتن بسته بندی پلاستوفوم (یونولیت)مناسب در مرحله اول باید انتظار خود از بسته بندی مطلوب تان را با چند سوال مشخص کنید.
آیا هدفتان از بسته بندی فقط محافظت از محصول است ؟
زیبایی و شکل ظاهری بسته بندی برای شما اهمیت دارد؟
حفظ دمای محصول در هنگام حمل مهم است ؟
تعداد یا مقدار محصول در هر بسته بندی چیست؟
هدف محصول بازار داخل است یا بازار های صادراتی؟
آیا میخواهید محصولتان دیده شود؟
تعداد مورد نیاز در بازه های یکماهه و یک هفته چیست؟
در نظر داشته باشید که در صورتیکه طرح برای افزایش برنامه ریزی شده تولید دارید حتما کارشناسان ما را مطلع سازید.