قطعات برش اختصاصی یونولیتحجمهای دلخواه شما

حجمهای دلخواه شما با هنر کارکنان ما به واقعیت تبدیل خواهد شد. بیشترین کاربرد استفاده از احجام برشی مدلسازی جهت ریخته گری و ماکت سازی میباشد.

تعداد دلخواه شما

از یک عدد تا صدها عدد در کوتاهترین زمان آماده خواهد شد. پلاستوفوم فشرده یا سبک هردو برای مدلسازی و ماکت سازی قابل استفاده میباشد.

با این روش دقیق ترین مدلهای ریخته گیری جهت ریخته گری چدن، آلومینیوم و … ساخته میشود.
هر شکل دلخواهی را براحتی میتوان برای بسته بندی محصولات آماده نمود.