دسته‌ها
بازیافت یونولیت

ضایعات یونولیت چیست؟

ضایعات یونولیتییا ضایعات پلاستوفوم به قطعات بی مصرفی از مواد سفید رنگی که برای بسته بندی کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی و لوازم صنعتی و غیره استفاده میشود اطلاق میشود و حتی کوچکترین قطعات آن نیز قابل استفاده و بازیافت دوباره میباشد.
ضایعات یونولیتی در شرکت صبافوم به دوشکل سرد و گرم بازیافت میگردد که پس از خرید ضایعات یونولیت و حمل آن ، کل مقدار ضایعات یونولیت به پروسه تولید باز خواهد گشت و از این محل صرفه جویی در مصرف مواد جدید و آلوده شدن بیشتر زمین به عمل خواهد آمد.