دسته‌ها
قالبهای تولید پلاستوفوم لوازم و قطعات تولید پلاستوفوم

آب پاش قالب پلاستوفوم

جهت استفاده در قالبهای پلاستوفوم یا قالبهای یونولیت و خنک کاری سریع تر قالب نازلها در سه مدل مختلف ارایه میشود. آبپاشهای قالب پلاستو فوم در سه مدل انتهای لوله و وسط لوله با پایه مسی و وسط لوله با پایه برنجی ارائه میشود.

آب پاش قالب پلاستوفوم

آب پاش و نازل آب قالب پلاستوفوم

جهت استفاده در قالبهای پلاستوفوم و خنک کاری سریع تر قالب نازلها در سه مدل مختلف ارایه میشود. بسته به سایز قالب سایز لوله و نازل قابل تغییر است. نازلها در سه سایز ۸ و ۱۰ و ۱۶ قابل ارائه است.

نتیحه بهتر در خنک کاری

به دلیل پاشش مستقیم آب به نقاط دلخواه در قالب پلاستوفوم سرعت خنک کاری به شدت کاهش میابد و مصرف آب و انرژی کمتری به همراه خواهد داشت.

مدلهای مختلف

آبپاشهای قالب پلاستو فوم در سه مدل انتهای لوله و وسط لوله با پایه مسی و وسط لوله با پایه برنجی ارائه میشود.